Maitane Argote Guzmán

 MUJER TIERRA  I

Maitane Argote Guzman-en margolanek natura eta emakumearen arteko konexioa erakusten dute. Irudikatutako estratu piktoriko koloretsuak Lurraren geruza geologikoak erakusten dituzte. Bitartean honen gainazalean, (mugimendu arin bat sortzen) hilekoaren odola lerro gorri baten bidez irudikatzen da. 

 Irudi piktorikoak pinturaren alde epela erakusten du, kolore eta mugimenduaren bitartez. 

Eratutako formak haien artean gurutzatzen dira. Kontraste eta efektu hori isuriaren batasunari esker lortzen da. 

Akriliko mihise gainean 

3 pieza, 100×73 cm bakoitza 

1.430,00 € (markoarekin)

 MUJER TIERRA I

Las pinturas de Maitane Argote Guzmán exponen la conexión entre la mujer y la Tierra. Los estratos pictóricos realizados a través de colores vivos muestran las capas geológicas de la Tierra, mientras que por ésta, (realizando un leve movimiento) fluye una línea roja haciendo referencia a la sangre menstrual. 

La imagen pictórica muestra el lado cálido de la pintura, a través del movimiento y el color. 

Las formas se entrelazan entre sí, creando grandes contrastes y efectos producidos por la unión de los fluidos. 

Acrílico sobre lienzo

3 piezas, 100×73 cm c/u

PRECIO: 1.430,00 €  (Enmarcado)

 MUJER TIERRA II

Mugimendua artelanaren protagonista nagusia da. Honek, kolore eta formak sortzen duten energiari erreferentzia egiten dio. 

Artelanean bi kolore nagusi daude, alde batetik kolore hotzak (goiko partean) eta beste aldetik kolore epelak (beheko partean). Tonu hauen kontrasteak forma eta koloreen hierarkiarekin jolasten du (hurbiltasuna / urruntasuna). 


Akriliko mihise gainean 

2 pieza, 116x162cm (dena) 

929,50 €

 MUJER TIERRA II

El movimiento es el principal protagonista de la obra, haciendo referencia a la energía que forma la relación de los colores y las formas. 

En la obra predominan dos colores, por un lado los colores fríos (situados en la parte superior) y por otro lado los colores cálidos (situados en la parte inferior). Este contraste de tonalidades juega con la jerarquía de las formas y colores (cercanía/lejanía). 


Acrílico sobre lienzo 

2 piezas, 116x162cm (todo) 

929,50 €

VENDIDA

BIO

Gasteizen jaiotako artista (1994). Arte eta Pintura espezialitatean graduatua (2016), Euskal Unibertsitate Publikoko Arte Ederretako Fakultatean. Gaur egun, bere bigarren graduko azken urtea egiten ari da, Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea kategorian. Ikasten duen bitartean, Artearen kontserbazioari buruzko ikerketa, lana eta pintura uztartzen ditu.

2019ko abenduan, ARTgiak antolatutako Neguko Arte Azoka erakusketa kolektiboan parte hartu zuen. Bere banakako erakusketetatik, 2019ko irailetik abendura bitartean Gasteizko gizarte-etxeetan aurkeztutako “¿y tus raíces?” erakusketa nabarmentzen da. Urte berean, apirilean, Judamendi auzoko (Sugar Kultur Fest) aste kulturalean parte hartu zuen, bertako dendetan bere obra batzuk erakusgai jarriz. 2016ko azaroan Pintura eta Geologia seriea erakutsi zuen Gasteizko Baratza aretoan.

Arte ikasketak egiten ari zela, Arte Shop Bilbaoren deialdian parte hartu zuen bi urtez jarraian, banaka eta kolektibo gisa.

Gaur egun, bere margolan batzuk Gasteizko Zurbeltz arte galerian daude salgai.

Email: m.argoteguzman@gmail.com

Instagram: @maitaneargoteguzman

 BIO 

Maitane Argote Guzmán, artista nacida en Vitoria-Gasteiz (1994). Graduada en Arte y especialidad en Pintura (2016), por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pública Vasca. Actualmente se encuentra realizando el último año de su segundo grado, en la categoría de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. A su vez compagina los estudios, la investigación sobre Conservación en Arte, el trabajo y la pintura. 

En diciembre de 2019, fue partícipe de la exposición colectiva Neguko Arte Azoka, organizada por Artgia. 

En sus exposiciones individuales, destacan, ¿Y tus raíces?, realizada en los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz de septiembre a diciembre de 2019. En el mismo año, en el mes de abril, participó en la semana cultural del barrio de judimendi (Sugar Kultur Fest), exponiendo algunas de sus obras en comercios locales. En noviembre del año 2016 expuso la serie de Pintura y Geología en la sala Baratza de Vitoria-Gasteiz. 

Mientras realizaba los estudios de Arte, participó en la convocatoria de Arte Shop Bilbao por dos años consecutivos, como individual y como colectivo. 

Actualmente, varias de sus pinturas se encuentran a la venta en la galería de arte Zurbeltz de Vitoria-Gasteiz. 

Email: m.argoteguzman@gmail.com

Instagram: @maitaneargoteguzman