Uxue Bereziartua

ETXE BAT SORTU NUEN BEHIN HORRELAKO EGUNETARAKO

Izena Etxe bat sortu nuen behin horrelako egunetarako I, II eta III

Egilea BEREXI ART, Uxue Bereziartua Lonbide

Data 2020ko martxoa

Teknika Sorkuntza digitala. Inprimaketa 300 gramajeko mate lamina zurian

Neurriak 420×297 cm

Prezioa 90,00  €/ilustrazioa

Obraren deskribapena

Azken asteetan etxetik kanpo egotearen gogoaz jende pila entzun dut hitz eta hitz. Itolarriak jota etxean egon ezin direla oihukatuz etxeetako lau pareten zirrikituren batetik ihes egin eta norbaitek entzungo dituelakoan. Etxean egotekoa naiz, batzuetan besteetan baino gehiago, baina bertatik ateratzea debekatua edukitzeak ere ito egiten dit niri. Ariketa hau egin nuen beraz, barrura begirada bat. Dudanaz gozatzea eta deserosotasunak erosotasun bilakatzea.

Etxe bat sortu nuen behin horrelako egunetarako. Non badudan zer egina, orduak motz geratzeraino. Non badakidan bakarrik egoten, sarri gogorra egiten den arren; bai eta jendearekin ere, eta gustura nago haiekin. Non onartzen dudan batzuetan aspertu egingo naizela, eta besteetan ingurukoak asperrarazi.

Denbora luzeko lana da etxe bat sortzea. Loreak bezain beste zaindu behar dira xehetasun txikienak. Denbora hartu behar da eta bakardadeak bilatu, deserosoak badira ere. Zuretzako, haientzako, haizearentzako. Gustuko gauzak egin eta ez hain gustukoak. Bizitza bat sortu behar da espazio batean, mikroklima bat. Eta nik etxe bat sortu nuen behin horrelako egunetarako, ikusi ezin dena. Eta zuk ez baduzu, inoiz ez da berandu.

ETXE BAT SORTU NUEN BEHIN HORRELAKO EGUNETARAKO

Nombre: Etxe bat sortu nuen behin horrelako egunetarako I, II eta III

Autor: Berexi art, Uxue Bereziartua Lonbide

Fecha: Marzo 2020

Creación Técnica Digital. Impresión en lámina blanca mate de 300 gramos

Dimensiones 420×297 cm

Precio: 90,00  €/ ilustración

Descripción de la obra

En las últimas semanas he oído hablar a mucha gente del deseo de estar fuera de casa. Al grito de que no pueden estar en casa, asfixiados, se escapan por alguna rendija de las cuatro paredes de las casas y esperan que alguien los oiga. Soy de estar en casa, a veces más que a veces, pero también me asfixia tener prohibido salir de ella. Así que hice este ejercicio, una mirada hacia adentro. Disfrutar de lo que tengo y convertir las incomodidades en comodidad.

Una vez creé una casa para este tipo de días. Dónde tengo algo que hacer, hasta el punto de que las horas se quedan cortas. Sé dónde estar solo, aunque a menudo se hace duro; también con la gente, y estoy encantado con ellos. Donde admito que unas veces me aburriré, y otras aburriré a los demás.

Es un trabajo de mucho tiempo crear una casa. Los detalles más pequeños deben cuidarse tanto como las flores. Hay que tomarse el tiempo y buscar soledades, aunque sean incómodas. Para ti, para ellos, para el viento. Hacer cosas que te gusten y no tan agradables. Hay que crear una vida en un espacio, un microclima. Y yo creé una casa una vez para este tipo de días, que no se puede ver. Y si tú no lo tienes, nunca es tarde.

Artistaren biografia

Uxue Bereziartua Lonbide (Hernani,1996)

Ezin ulertu nezake nire ibilbide feminista nire sorkuntza lana gabe, ez eta sorkuntza ibilbidea ikuspegi feminista gabe. Gorputza jarri nahi izan dut erdian. Gizena, iletsua, elbarria, emakumezkoa, edo ez, disidentea.

Berexi Art militantzia izan da. Ideia batzuk zabaltzeko bidea, pentsamendu bat lantzekoa, errealitate bat erdian jartzekoa, komunitate bat sortzekoa. Baina terapia ere izan da. Gorputzarekin lanketa bat, zerotik haste bat. Autozaintza eta ahalduntzea.

Ilustrazio bakoitza benetan existituko litzakeen pertsona bat bezala margotzen saiatzen naiz. Bizipen hori zentroan jartzen, bere zauriekin, minekin, pozekin edo orbanekin. Ikusteko, gustatzen zaiguna onartu eta gustatzen ez zaiguna zalantzan jartzeko, akatsak onartzeko, ondokoa miresten hasteko eta gure burua zaintzeko. Besteak maitatzeko guretik hasi behar garelako, barruak irekitzea da nire proiektua, ondoren kanpora askatzeko.

berexi.art@gmail.com

Instagram: @berexiart

Facebook: @berexiart

Biografía de la artista

Uxue Bereziartua Lonbide (Hernani, 1996)

No podría entender mi trayectoria feminista sin mi trabajo creativo, ni mi trayectoria creativa sin mi visión feminista. He querido poner el cuerpo en el centro. Gordo, peludo, minusválido, femenino, o no, disidente.

Berexi Art ha sido militante. El camino de abrir algunas ideas, de trabajar un pensamiento, de poner en el centro una realidad, de crear una comunidad. Pero también ha sido terapia. Una elaboración con el cuerpo, una iniciación desde cero. Autocuidado y empoderamiento.

Intento pintar cada ilustración como una persona que realmente existiría. Poniendo esa vivencia en el centro, con sus heridas, sus dolores, sus alegrías o sus manchas. Para ver, para aceptar lo que nos gusta y para dudar de lo que no nos gusta, para reconocer los errores, para empezar a admirar al de al lado y cuidarnos a nosotros mismos. Porque tenemos que empezar por lo nuestro para amar a los demás, mi proyecto es abrir los interiores para luego liberarlos al exterior.

berexi.art@gmail.com

Instagram: @berexiart

Facebook: @berexiart