Iñaki Ruiz de Eguino

Kalichromatic 538 / Akrilikoak eta arkatzak / Lanaroyal Paper, 300 g. % 100 kotoizko kotoia

H.57 x 75.5 cm   / Hondarribia tailerra

 

Kaligcromiak – Espazio kaligrafikoa

Kolorea. Margolanean antolatzeko modua pinturaren funtsa da.

80ko hamarkadaren hasieratik garatu dudan geometriaren alde antagonikoan, s. Hasieran. XXIk apustu bizigarri bat osatzen duten koadro batzuk sortu zituen, eta bertan bat egiten dute mugimendu abstraktu ezberdinak. Automatikaren, arte informalaren, ekintza-pinturaren eta abarren erara antolatutako forma estrukturalaren urruntzea da. Landu pigmentuak, arkatzak, tintak … kotoizko oihaletan eta paperetan.

«Caligcromía», Iñaki Ruiz de Eguinok adostutako terminoa da, zeinu estetiko zurrungarrien ugaritasunez aipatuz.

Aukeraren konplizitateak bultzatuta, margolanak labirinto formal eta kromatiko eder bat eskaintzen du. Erritmo zuzen bati erantzuten dioten keinu ziklikoek filigrana sarearen ilusioa agerian uzten zuten. Kaligrafia eraldatuak eta kromatismo biziak aurrekaririk gabeko espazio plastikoa sortzen dute: «Kaligrafia».

Calicromático 538

Acrílicos y lápices / Papel Lanaroyal, 300 gs. 100% algodón-coton

H.57 x 75,5 cm

Taller Hondarribia. 28/12/2019

Sig. “Ruiz de Eguino”

P.V.P. 637,00 €

 

Caligcromías – Espacio Caligcromatico

Color.  La manera de disponerlo en el cuadro es la sustancia de la pintura.

En el lado antagónico a la geometría que he desarrollado desde los primeros años 80, al comenzar el s. XXI creo una serie de pinturas que conforman una apuesta estimulante, donde convergen distintos movimientos abstractos. Existe un alejamiento sobre la forma estructural organizada al modo del automatismo, arte informal, la action painting, etc.  Trabaja con pigmentos, lápices, tintas… sobre telas y papeles de algodón.

Procura poner en práctica la definición de Hayek:” el orden espontáneo es siempre superior al orden decretado”.

“Caligcromía”, es un término convenido por Iñaki Ruiz de Eguino, aludiendo con él a la abundancia de signos estéticos hilvanados.

Propiciada por la complicidad del azar, sedimenta en el cuadro un bello laberinto formal y cromático. Gestos cíclicos, que responden a un ritmo directo, embaucados en revelar la ilusión de una red afiligranada. Caligrafía transformada y vivaz cromatismo, crean un inédito espacio plástico: las “Caligcromías”.

Eskultura

Argiaren pultsua / 2. sinfonia. (477 argiaren geometria /

 

Hegazkinean / EZ horman egiten du lan.

Argiaren geometriari eskainitako eskultura sorta. Horietan, Eguinok gainazal lau batean lan egiten du zeinu geometrikoez hustuz, argiak protagonismoa lortzeko asmoarekin. Argia motibazio bihurtzen da luzapen laua lantzeko, horma txiki bat bezala. Plano honetan artistak konposizio linealen segida bat diseinatzen du, non argiak eta geometriak kate plastikozko disertazioa biltzen duten. Planoaren / hormaren zulaketa linealak husteko aukera ematen du, argiak protagonista gisa esku har dezan. Erretzen den gainazalak argia onartzen du, mutur batetik bestera zulatua, konposizio adierazkorra sortuz. Eskulturak, beraz, diskurtsoa eraikitzen du.

Escultura

El pulso de la luz / Sinfonía nº 2 (Geometría de la luz 477/ Geometry of light)

1990 / 2011

Acero / ST.  H. 37 x 43 x 8 cm.

Sig. En la base de la pieza RE

PVP. 3.770,00

Trabajos sobre el plano / NO-muro.

Serie de esculturas dedicadas a la geometría de la luz. En ellas Eguino trabaja sobre una superficie plana vaciándola con signos geométricos, con la intención de que la luz logre protagonismo. La luz, se convierte en motivación para trabajar sobre la extensión plana, a modo de pequeña pared. Sobre este plano el artista diseña una sucesión de composiciones lineales donde luz y geometría hilvanan una disertación plástica. El vaciamiento, la perforación lineal del plano/muro permite, que la luz intervenga como protagonista. La superficie bruñida admite la luz, siendo atravesada de un extremo a otro, creando una composición expresiva. La escultura construye así un discurso.

Iñaki Ruiz de Eguino

(Donostia, 1953) Pintore, eskultore eta arte kritikari espainiarrak Europako eszena geometriko artista ospetsuenetarikoa izan zen. Zaragozako Arte Eskolan trebatua eta Forma Taldeko kide aktiboa, Iñaki Ruiz de Eguinok pintura landu zuen lehen garaian, lerro espresionista abstraktu batean, eta horrek laster merezi zuen errekonozimendua: hogeita bat urte baino ez zituen Euskal Pinturaren Sari Nagusia lortu eta konturatu zen. bere lehenengo bakarkako ikuskizuna.

977an hasita, espazio plastikoari buruzko ikerketa jakin bat egin zuen Errealismo Kosmogoniko Magikoa (1977-1980) eta Lau dimentsioko Pintura (1980-1985) lanetan. Bere ospea gero eta handiagoari esker, 1982an Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean ikusgai zegoen «Euskal Geometria» erakusketa ospetsua antolatzea eta Eduardo Chillida, Jorge Oteiza edo Françoise Morellet-en garaierako artistekin harremanetan jartzea eta aurkezpena egiteaz gain. Bere lanaren lehen atzera begirakoak 1986an, Donostiako San Telmo Museoan eta Salamanca Museoan.

Hurrengo hamarkadetan material eta euskarri berriekin zabaldu zuen horizontea. Egurra, burdina, aluminioa, brontzea eta altzairu herdoilgaitza lantzen ditu eskulturan, eta erliebeek eta grabitateekiko interesa du. Euskal tresneriaren elementuak (1985), Kordak + Papera (1988) eta Landa arkitektura (1989) bezalako sailak nabarmentzen dira, 90. hamarkadan jada, Hormigoiaren Kontaminazioa, Intimitate Isila eta Espazio Plastikotasuna. Sari eta bereizketa ugarirekin, bere lan zabala (Europako eta Amerikako hainbat museo, erakunde eta espazio publikok banatuta) gehitu behar zaio arte teoriko eta erakusketako komisario gisa egindako lanari.

www.egino.es

Iñaki Ruiz de Eguino

(San Sebastián, 1953) Pintor, escultor y crítico de arte español considerado uno de los más prestigiosos artistas geométricos del panorama europeo. Formado en la Escuela de Arte de Zaragoza y miembro activo del Grupo Forma, Iñaki Ruiz de Eguino cultivó en sus inicios la pintura, en una línea expresionista abstracta, que mereció pronto reconocimiento: con sólo veintiún años obtuvo el Gran Premio de Pintura Vasca y realizó su primera exposición individual.

Apartir de 1977 emprende una particular investigación sobre el espacio plástico en series de obras como Realismo Cosmogónico Mágico (1977-1980) y Pintura tetradimensional (1980-1985). Su creciente prestigio le permitió organizar la emblemática muestra «Geométricos vascos», que se exhibió en San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona en 1982, y relacionarse con artistas vascos de la talla de Eduardo Chillida, Jorge Oteiza o Agustín Ibarrola, así como presentar la primera retrospectiva de su obra en 1986, en el Museo de San Telmo de San Sebastián.

En las décadas siguientes amplió sus horizontes con nuevos materiales y soportes. En escultura trabaja la madera, el hierro, el aluminio, el bronce y el acero inoxidable, y se interesa por los relieves y las gravitaciones. Destacan series como Elementos de utillaje vascos (1985), Cuerdas + Papel (1988) y Arquitecturas rurales (1989), a las que siguieron, ya en los 90, Contemplación concreta, Intimidad callada y Plástica espacial.

Galardonado con numerosos premios y distinciones, a su extensa obra (repartida por diversos museos europeos, instituciones y espacios públicos) hay que agregar su destacada labor como teórico del arte y comisario de exposiciones.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ruiz_de_eguino.htm