Juan Arrosagaray

Arnasaren dentsitatea

Proiektu organikoa da bere adiera guztietan, eta, beraz, prozesuan jarraitzen du.

Bizirik egotea aldarrikatzen du.

Durero eta bere belar marrazkiak ditu buruan (transzendentziara hurbiltzeko modu apala). Baita «Berlin gaineko zerua» ko Wim Wenders ere.

Lau marrazki eta ikus-entzunezko pieza bat ditu. Proiektuaren baldintzak direla eta, jatorrizko marrazkiak niretzat ezinbestekoak diren lau pertsonari oparitu dizkiete.

Bere bertsio digitalek, eskala handian, espazio emozional bat sortuko lukete, non ikus-entzunezkoa kokatuko litzatekeen (konfinamendutik ateraz gero).

Ikus-entzunezko pieza prozesuan dago, beraz, lehen hurbilketa eransten dut.

Irudien neurriak aldakorrak dira (jatorrizkoak ez daude salgai) eta doakoak. Marrazkietan erabilitako teknika kartoi gaineko tempera izan zen, ondoren digitalizatua eta azetato gaineko errotuladorea, idem.

Bideoa, bere garaian, CC ere izango da.

Prezioa: 130,00 €

LA DENSIDAD DEL ALIENTO

Es un proyecto orgánico en todas sus acepciones y, por lo tanto, sigue en proceso.

Reivindica el hecho de estar en/con vida.

Tiene en mente a Durero y sus dibujos de hierbas (una manera humilde de acercarse a la transcendencia). También al Wim Wenders de “El cielo sobre Berlin”.

Consta de cuatro dibujos y una pieza audiovisual. Por las condiciones del proyecto, los dibujos originales han sido regalados a cuatro personas imprescindibles para mí.

Sus versiones digitales, a gran escala, crearían un espacio emocional donde se ubicaría el audiovisual (en el caso de salir del confinamiento).

La pieza audiovisual está en proceso por lo que adjunto un primer acercamiento.

Las dimensiones de las imágenes son variables (los originales no están en venta) y gratuitas. La técnica utilizada en los dibujos fue témpera sobre cartón, posteriormente digitalizado y rotulador sobre acetato, ídem.

El video, en su momento, también será CC.

Precio: 130,00 €

Prestakuntzari dagokionez, hiru une garrantzitsu: Leioako BBAAko lizentziatura 1991n, Erasmus eta Luminyko L ‘École d’ Art-eko graduondokoa Marseillen (1991-1992) eta IZTko kidea. (Irudi eta Teknologia Berrien Gasteizko Zentroa) (1992-1993).

Lan-jarduerari dagokionez, dekoratuak eraikitzeko eta multimedia-ikuskizunak diseinatzeko aldiaren ondoren, gehien eta ondoen definitzen nauena Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan izandako irakaskuntza-esperientzia da. 2000. urteaz geroztik, bideo edo zinema digitaleko tailerra sortu eta koordinatzen dut. Arte digitaleko tailerretan, proiektuetan eta oinarrizko marrazketan ere lan egiten dut.

Nire lan ildo nagusia kolektiboa izan da beti. Bakarka, «Blanco y en botella/Argi eta garbi» proiektua nabarmenduko nuke, eztabaida ibiltariko plataforma gisa sortutako ikus-entzunezko autorretratu politikoko proiektua, Iruña, Bilbo, Gasteiz, Marseille, Donostia, Madril, Bartzelona, Badajoz eta Berriozarren erakutsi zena. Zein da proiektua jasotzen duen bloga?

http://blancoyenbotella-juan.blogspot.com/

A nivel formativo, tres momentos importantes: licenciatura en BBAA de Leioa en 1991, Erasmus y post-grado en l’École d’Art de Luminy en Marseille (1991-1992) e integrante del C.I.N.T. (Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías) de Vitoria-Gasteiz (1992-1993).

En cuanto a la actividad laboral, tras el periodo de construcción de decorados y diseño de espectáculos multimedia, el hecho que más y mejor me define es la experiencia docente en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. Desde el año 2000, creo y coordino el taller de video o cine digital. También trabajo en los talleres de arte digital, proyectos y dibujo básico.

Mi principal línea de trabajo ha sido siempre colectiva. A título individual, destacaría el proyecto “Blanco y en botella / Argi eta garbi”, un proyecto de autorretrato político audiovisual concebido como plataforma de debate itinerante y que se mostró en Iruña, Bilbo, Gasteiz, Marseille, Donostia, Madrid, Barcelona, Badajoz y Berriozar. El blog que recoge el proyecto es:

http://blancoyenbotella-juan.blogspot.com/