Zirika

Eta berriro kolorez beteko da

«Eta berriz kolorez beteko da» Zarate Araba herriko baserri batean egindako obra da (2017/18).

Hostotza ikusgarri batek, landare igokari batek, Viña virgen edo parra virgen «parthenocisus» ak (ziklikoki ñabardurak aldatzen dituena eta udazkenean benetako kolore-leherketa bat jasaten duena) estaltzen dutelako deigarria egiten zaidan etxe bat.

Etxean konfinatuta nagoenez, obrak eta argazkiak ordenatzeko aprobetxatzen ari naiz. Urtebete baino gehixeagoz jarraipena eginez egin nuen serie hau ikustean, berehala ikusi nuen primeran kontatzen zuela bizitzen ari garen egoera: sistema erori egin zaigu, gelditu egin dira edo, zenbat eta motelago, ahalik eta gehien moteldu dira gure harremanak, gure dibertitzeko modua, gure ekonomia. Hibernazio moduko batean gaude, berriro ere gure jarduerari ekin ahal izango diogun esperantzan, nora garamatzan oso ondo ez dakigun jarduera frenetiko horri.

Jende askok pandemaia honek sortutako krisi honetatik ateratzeko aukera desberdinak ikusten ditu. Asmatzeke dagoen modu bat.

Agian naturak hitz egingo digu. Naturak milioika urte daramatza eboluzionatzen, ziklikoki. Ez da inoiz hiltzen, bakarrik birziklatzen da. Aldi tragiko bakoitzetik, bera beti ateratzen da errekuperatuta, indartuta. Denbora eta atsedena besterik ez du behar. Ez al dugu hori behar izango?

Espezieen bilakaerari erreparatu besterik ez dugu egin behar, bilakaera egokitzapena dela konturatzeko.

Konfinamendu horrek, atsedenak, ondoko bizilaguna ezagutarazi digu, haurrekin jolasa berriz deskubritzera, sortzera, antzekoan sinestera, hurbilekoaren garrantzia berraurkitzera, norberaren ekoizpenarena, naturak atseden hartzen duela eta azkar errekuperatzen dela ikusten dugu…

Obra honek zikloei buruz hitz egin nahi du, berritzeari buruz, itxaropenari buruz. Gris absolututik kolore eztandara, etsipenetik ilusiora. Agian berekoikeriatik elkartasunera, justiziarekiko errepresiotik, planetaren ezkortasunetik bere ikasgaien erabilerara, bere zikloak errespetatuz baino, etsipenetik naturari atseden bat ematen badiogu hau bere onera etorriko dela sinestera…

Bizi-kantua da ziklo berriari, berritzeari, biziberritzeari, itxaropenari…

Euskara menperatzen ez dudan arren, beti erabiltzen dut adierazpen hizkuntza gisa nire obran.

1.800,00 €

Eta berriro kolorez beteko da

“Eta berriro kolorez beteko da” Es una obra realizada en un caserío del pueblo de Zarate Araba (2017/18).

Una casa que llamo mi atención por estar cubierta de un espectacular follaje, una planta trepadora, la “parthenocisus” viña virgen o parra virgen, que cíclicamente cambia de matices y en otoño sufre una verdadera explosión de color.

Al estar confinado en casa, estoy aprovechando para ordenar obras y fotos. Al ver esta serie que realicé haciendo un seguimiento durante algo más de un año, inmediatamente vi que relataba perfectamente la situación que estamos viviendo: se nos ha caído el sistema, se han paralizado o cuanto menos ralentizado al máximo nuestras relaciones, nuestra forma de divertirnos, nuestra economía. Estamos en una especie de hibernación, esperando que de nuevo podamos retomar nuestra actividad, esa actividad frenética que no sabemos muy bien a donde nos lleva.

Mucha gente ve una oportunidad para salir de esta crisis, generada por la pandemia, de otra forma. Una forma que esta por inventar.

Quizá la naturaleza nos esté hablando. La naturaleza lleva millones de años evolucionando, cíclicamente. Nunca muere, solo se recicla. De cada periodo trágico, ella, siempre sale recuperada, reforzada. Solo necesita tiempo y reposo. ¿No estaremos necesitando precisamente eso?

Solo tenemos que fijarnos en la evolución de las especies para darnos cuenta de que la evolución es adaptación.

Este confinamiento, descanso, nos ha hecho conocer al vecino vecina, a redescubrir el juego con los niños y niñas, a crear, a creer en el semejante, a redescubrir la importancia de lo cercano, de la producción propia, vemos como la naturaleza descansa y se recupera rápidamente…

Esta obra quiere hablar de los ciclos, de la renovación, de la esperanza. Del gris absoluto, a la explosión de color, de la desesperanza a la ilusión. Tal vez del egoísmo a la solidaridad, de la represión a la justicia, de la esquilmación del planeta a un uso de sus materias que respetando sus ciclos, de la desesperanza a creer que si damos un descanso a la naturaleza esta se recuperará…

Es un canto de vida al nuevo ciclo, a la renovación, a la regeneración, a la esperanza…

Aunque no domino el euskera, siempre lo utilizo como lengua de expresión en mi obra.

1.800,00 €

BIO

Miguel Alfredo Hernández Busto (Zirika), Vitoria-Gasteizen jaio zen 1960ko irailaren 29an.

Lehen ere margotzen nuen arren, 1979tik «marrazketa eta pintura» ikastaro bi eta «eredu bizia» bost egin nituen Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan. Ordutik aurrera, neure kabuz pintatzen, ikertzen eta ikasten jarraitzen dut.

BIO

Miguel Alfredo Hernández Busto (Zirika), nacido en Vitoria-Gasteiz el 29 de septiembre de 1960, con domicilio en C/ Francisco Xabier de Landaburu 64- 7o-B, de Vitoria-Gasteiz.
Artista local, multidisciplinar, autodidacta.

Aunque ya antes pintaba, desde 1979, realizo dos cursos de “Dibujo y pintura” y cinco de “Modelo vivo” en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria- Gasteiz. A partir de entonces continúo pintando e investigando y estudiando por mi cuenta de una manera autodidacta.