Salim Malla

Homo mensura, 2020
Resina de poliéster esmaltado.
17 cm de diámetro x 0,8 de espesor

156,00 €

Obra seriatu honek (50 unitate.) azken zazpi urteetan luzera neurtzeko unitateen inguruan garatu dudan ikerketa teoriko-praktikoko proiektu bat laburbiltzen du plastikoki. Gasteizko Montehermoso zentroan erakutsi zen proiektu plastiko hori, 2019ko irailean, eta, 2020an, artista-liburu bat argitaratuko da. Homo mensura izeneko pieza hau Protagoras sofista greziarraren esaldia formalizatzera dator: «Gizakia gauza guztien neurria da», pentsamendu oro berez antropometrikoa dela aipatzen duena. Nire aurreko lan batzuetan jadanik erabili dudan baieztapen horrek laburbiltzen du gizakiak ingurunearekin duen harremana, zeinaren antropozentrismoak ingurugirotik urruntzen baitu, eta, gaur egun, pandemia garaian inoiz baino gehiago, zirkulu biziotsu eta benetan arriskutsutzat jotzen da.

Homo mensura, 2020
Resina de poliéster esmaltado.
17 cm de diámetro x 0,8 de espesor

156,00 €

Esta obra seriada (50 ud.) sintetiza plásticamente un proyecto de investigación teórico-práctica que he desarrollado a lo largo de los últimos siete años en torno a las unidades de medida de longitud. Un proyecto que fue mostrado en su vertiente plástica en el centro Montehermoso de Vitoria- Gasteiz en septiembre de 2019, y que durante este año 2020 se completará con la publicación de un libro de artista. Esta pieza titulada Homo mensura viene a formalizar la frase del sofista griego Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas”, que hace referencia a que todo pensamiento es antropométrico por naturaleza. Esta afirmación que ya he empleado en algunas de mis anteriores obras, resume el comportamiento humano en su relación con el entorno, cuyo antropocentrismo le aleja de su medio ambiente, y hoy más que nunca en tiempo de pandemia se evidencia como un círculo vicioso ciertamente peligroso.

Egiten dudan ikerketako praktika artistikoa nitaz elikatzen da.

Salim Malla (Gasteiz, 1976) Arte Ederretan doktorea da, UCMk lurraldearekin lotutako aldez aurreko prestakuntza zientifiko-teknikoa eman duelako.

Eta ingeniaritza topografikoan diplomatua EHUn. Arte Ikerketa eta Sorkuntza masterreko bere es- tudioak egin zituen arte garaikidearen iragazkiaren bidez.

UCMko Arte Ederrak, non doktoregoa ere osatu zuen gizakiak bere burua definitzeko erabiltzen duen asmo arrazionalean.

Arte Garaikideko Departamentua, inguruko ikertzaileak diren aldetik, baina beren planteamenduetan funtsik ez dutenak.

Prestakuntza (UCM-B.Santander beka). Galdera horiek zalantza eta absurdua erantsiz berrinterpretatzen ditut, eta objektuetan formalizatzen ditut.

Salim Mallaren ibilbide artistikoa bereziki garatu da, nik siditifikoak deitzen ditudan metodologietan oinarrituta.

Eskulturaren arloan, espazioaren eta haren ikusmoldearen esku-hartzea duen edozein ideia eta ekintza bezala ulertuta, arazo horiek sistemen definizioetan daude.

Tualizazioa. Horretarako, mota guztietako materialak eta neurketa-prozedurak erabiltzen ditu, proiekzio kartografikoen formuletan,

Obra objektiboetatik sortzen dituenekin -kristalezko eraikuntzak, geodesiak definitutako irudiak, eta giza saiakera guztietan

Papera eta txanponak, zuraren edo erretxinaren gainean zizelkatuta, silikonaz hustuta edo ideia batekiko sentikorra dena murriztuta.

Eskaiola, grabatua, argazkia, bideoa, bitarteko elektronikoak, baita espazioko ekintza iragankorrak ere. Sortzaile plastiko gisa egiten duen lanaz gain, erabiltzen dudan lan-prozesua metodo- bat aplikatzearen emaitza da.

Ikerketa teorikoa egiten du, eta, horren ondorioz, hitzaldiak, topaketak eta par- logia zehatza egiten ditu kasu bakoitzean, zalantzan jartze batetik abiatuta.

I+G taldeetan tinkatzea eta hainbat bitarteko teoriko jakinetan argitaratzea. Aukeratutako bitartekoak, teknikak eta materialak askotarikoak dira, eta zurez landutako piezak, tramankuluak eta abar aurki daitezke.

Bakarkako erakusketak egin ditu, besteak beste, Virada electronica, fotografia, marrazkia, bideoa edo ekintza iragankorrak.

Por Redondo (Valladolid 2019), Desmesura (Vitoria-Gasteiz, 2019), Ma- roceanum (El Puerto de Santa María, 2019) Husos y costumbres (Va- lladolid, 2017), Punto ciego (Madril, 2015), Item Perspectiva (Valladolid, 2014), Cartografia di un processo (Thiene, Italia 2013), eta Medir el Metro (Madril, 2013). Hainbat azokatan izan da presentzia: Art Sevilla 2017, arco Madrid 2017 eta 2016, Casa Leibniz 2015, Art Marbella 2015, Foro Arte Cáceres 2015, Summa Art Fair Madrid 2014, Bilboko irudia 2014. Bere obra Artium museoaren bilduma publikoaren eta Casa de Indias eta O.T.R enpresa pribatuen artean dago.

Sobre mi trabajo

La práctica artística de investigación que llevo a cabo se nutre de mi formación científico-técnica previa relacionada con el territorio.

Analizo a través del filtro del arte contemporáneo algunas estrategias pretendidamente racionales que el ser humano emplea para definir su entorno, pero que adolecen de inconsistencias en sus planteamientos. Reinterpreto estas cuestiones incorporando la duda y el absurdo, y las formalizo en objetos-idea que generalmente son el resultado de un ex- perimento basado en metodologías que yo llamo sidicientíficas.

Estas problemáticas se encuentran en las definiciones de los sistemas de medida, en las formulas de las proyecciones cartográficas, en las figuras definidas por la geodesia, y en todos aquellos intentos humanos de reducir lo sensible a una idea.

El proceso de trabajo que utilizo es el resultado de aplicar una metodo- logía concreta en cada caso, establecida a partir de un cuestionamiento teórico determinado. Los medios, las técnicas y los materiales elegidos son diversos, pudiendo encontrarse piezas talladas en madera, artilugios electrónicos, fotografía, dibujo, video o acciones efímeras.

BIO

Salim Malla (Vitoria-Gasteiz, 1976) es doctor en Bellas Artes por la UCM y diplomado en ingeniería topográfica por la UPV-EHU. Realizó sus es- tudios de máster en Investigación en Arte y Creación en la facultad de Bellas Artes de la UCM, donde también completó su doctorado en el Departamento de Arte Contemporáneo como personal investigador en formación (beca UCM-B.Santander).

La trayectoria artística de Salim Malla se ha desarrollado especialmente en el campo de la escultura, concebida en su más amplia definición como cualquier idea y acción donde intervenga el espacio y su concep- tualización. Emplea para ello todo tipo de materiales y procedimientos con los que crea desde obras objetuales -construcciones con cristal, papel y monedas, talla sobre madera o resina, vaciados con silicona o escayola, grabado, fotografía, video, medios electrónicos- hasta acciones efímeras en el espacio. Además de su trabajo como creador plástico realiza investigación teórica que deriva en conferencias, encuentros, par- ticipación en grupos de I+D y publicaciones en diversos medios.

Ha realizado exposiciones individuales entre las que destacamos Virada por Redondo (Valladolid 2019), Desmesura (Vitoria-Gasteiz, 2019), Ma- roceanum (El Puerto de Santa María, 2019) Husos y costumbres (Va- lladolid, 2017), Punto ciego (Madrid, 2015), Item Perspectiva (Valladolid, 2014), Cartografia di un processo (Thiene, Italia 2013), y Medir el Metro (Madrid, 2013). Ha tenido presencia en ferias como Art Sevilla 2017, ARCO Madrid 2017 y 2016, Casa Leibniz 2015, Art Marbella 2015, Foro Arte Cáceres 2015, SUMMA Art Fair Madrid 2014, FIG Bilbao 2014. Su obra forma parte de la colección pública del museo ARTIUM y de las privadas Casa de Indias y O.T.R entre otras.