Uxue Martín

Obrak

Bi obrek esposizio bikoitza izeneko teknikarekin eginda daude. Hots, geruzak fusio bidez uztartzen dira eta efektu propioak eta bereziak sortzen dituzte. Gainera, oleo pintzelen bidez detaileak nabarmendu dira.

Obras

Ambas obras están realizadas con la técnica denominada doble exposición. Es decir, las capas se combinan por fusión y producen efectos propios y especiales. Además, se han destacado los detalles a través de pinceles de óleos.

Hegan

29,7×42

65,00 €

Covid-19 deituriko birusak kanpoko mundua kendu dio gizarteari. Badaude pertsonak non hegan egin behar duten, zeruarekin bat egin alegia. Eta ezin. Askatasuna joan egin
da. Adibidez, Usoa aireportuan lan egiten duen piloto baten sentimendua. Hegan egin gabe, ezin daiteke bizi. Ezinegonak hartuko du, behingoz, airera gerturatzen ez bada.

Hegan

29,7×42

65,00 €

El virus llamado Covid-19 ha arrebatado el mundo exterior a la sociedad. Hay personas que tienen que volar, unirse al cielo. Y no pueden. La libertad se ha ido. Por ejemplo, el sentimiento de un piloto que trabaja en el aeropuerto de Usoa. Sin volar, no se puede vivir. Se impacientará, por una vez, si no se acerca al aire.

Zein egun da gaur?

29,7×42

65,00 €

Bada denbora ihes egin duela. Egunak monotonian erori dira, nahiz eta gertu, gomendioak egon burua oskarbi izateko. Etxeko lau parteak lausotzen dute momentua. Kaleko argiak ez du laguntzen testuingurua ezagutzen, bakarrik gaueko txaloek. Esaten dute denbora relatiboa dela, eta bai, relatibotik ahaztura izatera igaro da.

Zein egun da gaur?

29,7×42

65,00 €

Hay tiempo que se ha escapado. Los días han caído en monotonía, aunque cerca, hay recomendaciones para que la cabeza esté despejada. Las cuatro partes de la casa difuminan el momento. La luz de la calle no ayuda a conocer el contexto, solo los aplausos de la noche. Dicen que el tiempo es relativo, y sí, ha pasado de lo relativo a lo olvidado.

Biografia

Kaixo, Uxue Martin naiz izenez, baina artearen munduan nahiago dut Uxusofia izatea, eta artista bisuala naiz; ikasketez kazetaria izan arren. Txikitakik izan naiz irudiaren zalea, izan ere, filmak, saioak ikustera animatzen nintzen argazkiagatik. Horrela, argiarez garrantziaz oharturik kamerarekin probatzen hasi nintzen, nire ereduak ziren irudiak Uxusofia bihurtzea. Alegia, Emmanuel Lubezkiren edo Francesca Woodmanen estiloak nire errealitatera aplikatzeari ekin nion.

uxusofia@gmail.com

Instagram: @uxusofia

Biografía

Hola, soy Uxue Martin, pero en el mundo del arte prefiero ser Uxusofia, y soy una artista visual, aunque sea periodista por estudios. Desde pequeña he sido una gran aficionada a la imagen, ya que me animaba a ver películas, sesiones por la fotografía. Así, notando la importancia de la luz, empecé a probar con la cámara que las imágenes que eran mis modelos se convirtieran en Uxusofia. Es decir, empecé a aplicar los estilos de Emmanuel Lubezki o Francesca Woodman a mi realidad.

uxusofia@gmail.com

Instagram: @uxusofia